IRIS

IRIS är ett datorbaserat mätsystem som mäter det 3-dimensionella impulssvaret i ett rum varur man kan utvärdera rumsakustiska parametrar, utvecklat av Marshall Day Acoustics på Nya Zeeland.

IRIS är ett kraftfullt och användarvänligt system som mäter rumsakustiska parametrar enligt ISO 3382 men framförallt kan man analysera rumsreflexioners riktning och intensitet.

Visualisering

 • 3D färgpresentation av ljudfältet
 • Interaktiv 3D presentation med zoom
 • Längd representerar ljudintensitet, vinkel infallsvinkel och färg tidsintervall
 • Separata tidsintervall för tal och musik
 • Specifik information om vinkel och intensitet för varje stråle
 • Justerbar dynamik och tidsupplösning
 • Bredband eller oktavbandsanalys

Impulsrespons

 • Mätning av traditionell rundupptagande impulsrespons
 • Dynamisk koppling mellan IRIS 3D-diagram och impulssvarsdiagrammet – strålar som väljs i ena diagrammet markeras i det andra
 • Automatiskt val av onset-time med möjlighet till manuell justering

3D Impulsrespons
IRIS mätsystem bygger på en kompakt ambisonic mikrofon – a Core Sound Tetramic – som placeras i mottagrpositionen. Rummet exciteras med en rundstrålande högtalare i sändarpositionen och exciteras med en enda svept sinus signal. IRIS mjukvara skapar signalen, spelar in och analyserar rummets respons och visualiserar resulatet på ett ögonblick.

Specialgjorda adapterboxar har tagits fram för att underlätta mätningarna och en enda ethernetkabel används för att överföra de fyra signalerna från mikrofonen.

IRIS visar på ett tydligt sätt hur rummets olika ytor skickat ljudreflexer till mottagarpositionen. 3D-diagrammet återger mätresultatet på ett tydligt sätt via ett lättanvänt gränssnitt.

Kompakt mätsystem

 • Komplett och kompakt 3D IR mätsystem till ett konkurrenskraftigt pris
 • Systemet består av:
  • IRIS mjukvara och USB dongle
  • Ambisonic mikrofon från Core Sound (TetraMic)
  • MOTU 4pre USB mikrofonförstärkare och audio interface
  • Specialbyggd adapterbox för fantommatning av mikrofoner.
  • 30 meter CAT5E STP förlängningskabel till mikrofonen.
  • Kraftig specialgjord väska

 

 

 

 

 

 

Mer information finns på IRIS website www.iris.co.nz