ENC

ENC är ett program som kan sägas vara en verktygslåda för akustiker baserad på boken Engineering Noise Control, utvecklat av Causal Systems i Australien.

ENC är ett mycket omfattande program i 7 moduler uppbyggt av en mängd delprogram som behandlar:

  • Nivåer och bedömningsgrunder
  • Ljudutbredning. Ljudavstrålning från vibrerande plattor.
  • Rumsakustik och ljudabsorption. Ytskikt, t ex perforerade, på absorbenter.
  • Ljudisolering, huvar och skärmar
  • Ljuddämpare, ljud i kanaler och break-out ljud
  • Vibrationsisolering och dämpning
  • Omfattande semiempirisk databas för uppskattning av ljudeffekter hos källor. Trafikbullerberäkningar.

ENC är utvecklat under ledning av Prof Colin Hansen på University of Adelaide i Australien. Programmet baserar sig på 5:e utgåvan av boken Engineering Noise Control av David A Bies och Colin Hansen. Alla beräkningsrutiner i boken finns programmerade i programvaran.

Genom att högerklicka i de olika delprogrammen erhålls en direktreferens till boken, där man kan läsa om beräkningsmetoden, bakgrund mm. Här är ett exempel avs beräkning av ljudavstrålning från vibrerande plattor.


Klicka på bilden för att förstora


Klicka på bilden för att förstora

De 7 modulerna presenteras närmare i produktbladet som kan laddas hem nedan.

Programmet fungerar med hårdvarulås, USB-nyckel. Programmet får installeras på obegränsat antal datorer, men nyckeln måste flyttas vid användning. Det finns även en nätverksversion tillgänglig, där USB-nyckeln installeras på en av datorerna på nätverket, vanligtvis servern. ENC kan sedan köras från alla datorer kopplade till nätverket, ett visst antal samtidiga användare.

Ytterligare info finns på leverantörens websida, www.causalsystems.com