ZORBA

ZORBA är ett program som beräknar ljudabsorptionen hos porösa absorbenter med olika typer av ytskikt, t ex perforerade, slitsade, mm, från Marshall Day Acoustics på Nya Zeeland.

Programmet beräknar ljudabsorptionen hos:

  • En- och tvålagers porösa absorbenter med valfria tjockklekar samt akustikfilt.
  • Spaltabsorbenter med valfri dimension på spalter och brädor. Bakomliggande absorbenter kan vara av en- eller tvålagerstyp.
  • Perforerade ytskikt på en- eller tvålagers porösa absorbenter eller akustikfilt. Valfri dimension på hål och plattjocklek.
  • Panelabsorbenter på en- eller tvålagers porösa absorbenter. Valfri ytvikt på panelen.
  • Bakväggen kan vara lätt eller tung. (Ljudabsorptionen beror även av bakomliggande konstruktionen)
  • Akustikfilt kan hanteras

ZORBA är ett kraftfullt hjälpmedel för att snabbt dimensionera ljudabsorbenter med rätt karaktär för varje applikation.

Beräkningarna är baserade på analytiska beräkningar som bara behöver enkla indata för konstruktionen.

Programmet kan beräkna den statistiska absorptionscoefficienten i tersband och oktavband med vinkelrät eller slumpmässig infallsriktning samt den komplexa akustiska impedansen. Även ljudreduktionen hos porösa absorbenter kan beräknas.

För djupare analyser kan man välja mellan nio olika propageringsmodeller.

ZORBA är till stor hjälp för akustiker, produktutvecklare och ljuddesigners som snabbt vill ta fram konstruktioner som uppfyller ställda krav på ljudabsorption och frekvenskaraktär.

Klicka på bilden för att förstora

För mer information se leverantörens hemsida, www.zorba.co.nz

Zorba testades av tidningen Studio i nr 5 2010. Läs testet här

Zorba fungerar med hårdvarulås, hasp-key. Programmet får installeras på obegränsat antal datorer, men nyckeln måste flyttas vid användning. Det finns även en nätverksversion tillgänglig, där Zorba och hasp-key installeras på en av datorerna på nätverket. Zorba kan sedan köras från alla datorer kopplade till nätverket, ett visst antal samtidiga användare.