Produkter

INSUL är ett program som enkelt beräknar luft- och stegljudsisolering hos väggar och bjälklag utifrån enkla indata, utvecklat av Marshall Day Acoustics på Nya Zeeland.
ZORBA är ett program som beräknar ljudabsorptionen hos porösa absorbenter med olika typer av ytskikt, t ex perforerade, slitsade mm, utvecklat av Marshall Day Acoustics på Nya Zeeland.
dBSea är ett program som beräknar ljudutbredning under vattenytan för kartläggning av buller för det marin livet i haven, utvecklat av Marshall Day Acoustics på Nya Zeeland.
IRIS är ett system som mäter det 3-dimensionella impulssvaret i ett rum varur man kan utvärdera rumsakustiska parametrar, utvecklat av Marshall Day Acoustics på Nya Zeeland.
Rap-One är ett program som beräknar ljudutbredning inomhus för kartläggning av buller i arbetsmiljö, utvecklat av Soft dB i Kanada.
ENC är ett program som kan sägas vara en verktygslåda för akustiker baserad på boken Engineering Noise Control, utvecklat av Causal Systems i Australien.