dBSea

dBSea är ett program som beräknar ljudutbredning under vattenytan för kartläggning av buller för det marin livet i haven, från Soft dB i Kanada.

I motsats till vad de flesta kanske tror, är havet under ytan inte särskilt tyst. Många ljudkällor är naturliga och står för en ansenlig del av det så kallade bakgrundsbullret. Exempel på dessa bullerkällor är regn, interaktionen mellan vind och vågor och även vulkanisk aktivitet som kan bidra med buller även på långa avstånd.
Många former av marint liv är beroende av ljud för sin kommunikation, navigering och utveckling. Buller alstrat av människan kan försvåra och förhindra dessa livsnödvändiga funktioner och biologer är oroade över såväl fysiologiska störningar som störningar i djurens beteende. Speciellt hos marina däggdjur har många arter en mycket känslig hörsel. Buller som alstras av människan i undervattensmiljöer kommer bland annat från fartygstrafik, pålning och seismiska undersökningar med impulskällor. EUs havsmiljödirektiv deskriptor 11 föreskriver att buller i haven inte får skada det marina livet. dBSea är ett hjälpmedel för att följa detta direktiv.

Beräkning av ljudutbredning under vatten

dBSea är en ny programvara för beräkning av ljudutbredning under vatten. dBSea har utvecklats av akustiker för akustiker. Ett användarvänligt interface gör att man snabbt kan modellera upp problem inkluderande dataimport & -export, inmatning av ljudkällor, definiering av utbredningsvillkor och export av resultat.

Funktioner

Beräkningsmodellen är i 3D och kan roteras och zoomas för att enkel kunna navigera och utvärdera beräkningsresultatet. När gamla beräkningar var begränsade till individuella beräkningssnitt, dBSea tillåter att hela omgivningen modelleras i 3D.

3D-modellen byggs upp genom att importera batymetrisk data och placera ljudkällorna i modellen. Ljudkällorna kan tas från den inbyggda databasen eller matas in för hand. Bullerreducerande åtgärder kan också läggas in. Användaren kan kontrollera egenskaperna hos sjöbotten samt vattnets egenskaper inklusive ljudhastighetsprofilen (hur ljudhastigheten förändras av vattendjupet), temperaturen, salthalten och strömmar.

Ljudnivåerna beräknas i hela modellen och visas i 3D. För att undersöka beräkningsresultatet i detalj kan ljudnivåer visas i snitt eller som detaljerade spektrum i varje beräkningspunkt i 3D-modellen.

Ljudnivåerna beräknas i oktavband eller tersband. Tre olika beräkningsmetoder finns tillgängliga och användaren kan använda olika metoder i olika frekvensområden. Nivåerna kan jämföras med hörseltröskeln hos ett antal vanliga marina arter för att ge dBht nivåer.

Speciella funktioner

dBSea kan exportera beräkningsresultat på flera sätt. Man kan generera en sammanfattning av beräkningsresultatet för varje beräkningspunkt i 3D modellen. Resultaten kan exporteras till Excel eller Word.

Export av grafiken kan göras i flera olika format (JPG, PNG, GIF, PDF). Med de inbyggda möjligheterna till 3D grafik är det lätt att skapa eleganta rapporter.

Teknisk info

dBSeaPE – parabolic equation method

The dBSeaPE solver makes use of the parabolic equation method, a versatile and robust method of marching the sound field out in range from the sound source. This method is one of the most widely used in the underwater acoustics community, and offers excellent performance in terms of speed and accuracy in a range of challenging scenarios.

 dBSeaRay – ray tracing method

The dBSeaRay solver forms a solution by tracing rays from the source to the receiver. A large number of rays leave the source covering a range of angles, and the sound level at each point in the receiving field is calculated by coherently summing the components from each ray.

dBSeaModes – normal modes method

The normal modes are calculated for each water depth, based on the sediment properties and water sound speed profile. The sound field is calculated by assuming that energy only travels outward from the source, and that energy is not passed between modes (adiabatic assumption), leading to coupled mode equations.

As an aid to the user, two rapid solvers (20 log and 10 log) are included for quick evaluation of problems.

Mer info om dBSea på programutvecklarens hemsida http://www.dbsea.co.uk/