Insul

INSUL är ett program som enkelt beräknar luft- och stegljudsisolering hos väggar och bjälklag utifrån enkla indata, från Marshall Day Acoustics på Nya Zeeland.

 

Programmet beräknar ljudisoleringen hos:

 • Enkelväggar
 • Dubbelväggar och trippelväggar med många typer av stommar
 • Ljudreduktion vid olika infallsvinklar
 • Sandwichpaneler
 • Korrugerad plåt, även i dubbelkonstruktioner
 • Bjälklag med eller utan nedpendlade undertak
 • Bjälklag med flytande golv
 • Fasader
 • Två- och treglasfönster
 • Porösa absorbenter

Beräkningarna är baserade på analytiska beräkningar som bara behöver enkla indata för konstruktionen. Programmet kan beräkna reduktionstalet i tersband samt det vägda reduktionstalet, Rw och Rw+ C samt reduktionstalet mot trafikbuller, Rw+ Ctr

INSUL kan användas för att snabbt studera hur ljudisoleringen påverkas av nya material eller ändringar i konstruktioner. Beräkningarna bygger på de välkända teorierna om elastiska plattor med kompletteringar av Ljunggren som tillåter beräkningar av tjocka plattor. Mer komplicerade konstruktioner beräknas med teorier av Sharp, Cremer m fl. Programmet klarar av att beräkna effekten av valfritt isoleringsmaterial med valfri tjocklek i kaviteten. Olika typer av väggstommar kan hanteras, t ex trästommar, stålstommar, separerade och saxade stommar samt stommar med akustikregel eller vibrationsisolering. Bjälklag med undertak med olika typer av infästningar, t ex nedpendlade punktinfästningar, kan beräknas. Ljudisoleringen hos två- och treglasfönster med valfri glastyp kan beräknas.

INSUL har utvecklats av Marshall Day Acoustics, Nya Zealand, under mer än 20 år till ett lättanvänt verktyg. Genom ständiga jämförelser med labmätningar har noggrannheten kontinuerligt förbättrats till en god nivå för de flesta konstruktioner.

I ett svenskt forskningsprojekt gjordes jämförelser mellan beräkningar med INSUL och mätresultat från 12 olika lab. Resulatet tyder på att Insul kan beräkna ljudisoleringens Rw-värde med ett medelfel på ca 0,5 dB.

INSUL tar hänsyn till effekten av ändliga plattor som är mycket viktig vid låga frekvenser och för små konstruktioner såsom fönster.

INSUL är till stor hjälp för akustiker och produkt-utvecklare, arkitekter och konstruktörer som snabbt vill ta fram konstruktioner som uppfyller ställda krav på ljudisolering.

Stegljudsnivå, Ln,w+ C,kan beräknas för både lätta och tunga bjälklag med eller utan undertak samt med valfri golvbeläggning och flytande golv.

 • Verifierade beräkningsalgoritmer
 • Databas med vanliga material
 • Databas med golvbeläggningar
 • Databaserna är öppna för ändring och komplettering
 • Resultaten kan exporteras till Excel, Word, Bastian och SONarchitect för vidare analys
 • Modul för sammansatt reduktionstal
 • Fasadisolering
 • Regnexcitering
 • Läckage genom springor
 • Auralisering
 • Svensk version

Observera att Insul inte är något konkurrerande program till Bastian eller SONarchtect, utan att de kompletterar varandra. Insul beräknar ljudisoleringen analytiskt hos en konstruktionsdel utan påverkan av flanktransmission. Bastian och SONarchitect däremot bygger på en databas av konstruktionselement, där ljudisoleringen hos varje element är uppmätt eller beräknad. Bastian och SONarchitect beräknar sedan flanktransmissionen. Om den konstruktion du vill analysera saknas i databasen hos dessa program går det utmärkt att göra en beräkning med Insul och på ett enkelt sätt exportera resultatet och komplettera databasen. Faktum är att många konstruktionsdelar i databaserna i Bastian och SONarchitect är beräknade med Insul.

Insul fungerar med hårdvarulås, hasp-key. Programmet får installeras på obegränsat antal datorer, men nyckeln måste flyttas vid användning. Det finns även en nätverksversion tillgänglig, där Insul och hasp-key installeras på en av datorerna på nätverket. Insul kan sedan köras från alla datorer kopplade till nätverket, ett visst antal samtidiga användare.

För mer info om Insul se leverantörens hemsida www.insul.co.nz

Läs mer om nyheterna i version 9.0 här

Ladda ned en demoversion av Insul 9.0 här

Skicka ett email till info@vibraphon.se så får du en 30 dagars trial licens.