Nya funktioner i Iris

Nya funktioner i Iris

Med IRIS gör man mätningar av en rad rumsakustiska parametrar varav många tidigare har varit svåra att mäta, t ex lateral fraction. Nu har utvecklingen av IRIS tagit ytterligare ett steg framåt.

Den senaste versionen är nästan klar och med den kan man mäta parametrar för taluppfattbarhet.

Den nya versionen kommer att kunna mäta:

  • speech transmission index (STI according to IEC 60268-11 Ed. 4)
  • spatial decay rate (D2,S)
  • level of speech at 4 m from source (Lp,A,S,4m)
  • distraction distance (rd)
  • privacy distance (rp)
  • VDI 2569 room acoustic class

Dessa nya parametrar är beräknade enligt två nyligen publicerade standarder, ISO 3382-3:2012 Acoustics — Measurement of room acoustic parameters — Part 3: Open plan offices and VDI 2569:2016-02-Draft Sound protection and acoustical design in offices.